Verbindend communiceren en de dramadriehoek (1 PE)

Organisator: 
enschede
Locatie: Almelo
Begindatum: 
28 februari 2020

Op 28 februari geven Agnes Tuinte en Ria Schlepers de workshop 'Verbindend communiceren en de dramadriehoek' van 10.00 tot 16.00 uur in Almelo. 

Wie als supervisor/coach andere mensen begeleidt in hun professionele ontwikkeling merkt al snel wanneer de drama-driehoek zich aandient. Bij de ander en/of bij jezelf.
Als professioneel begeleider daag je de supervisant/coachee uit om op zoek te gaan naar ‘het eigen aandeel’ en de onderliggende intenties, behoeften, waarden en overtuigingen. In de reflectie sta je eveneens stil bij je eigen geraaktheden, gevoelens en onderliggende behoeften als begeleider.

De verbinding met je behoeften en onderliggende waarden opent de weg naar de verbinding met de andere je omgeving. Vanuit deze verbinding kan je manieren vinden om vreedzamer te communiceren met de ander, waarbij je de eigen behoeften, waarden en gevoelens en die van de ander respecteert. 

Deze dag gaan we aan de slag met een persoonlijke vraag of een vraag naar aanleiding van een casus uit jouw praktijkervaring. Doel is om de gevoelens, behoeften en waarden die ten grondslag liggen aan het gedrag te verhelderen en te herkennen. 

Aan de hand van theorie en werkvormen uit het geweldloos communiceren en het herstelrecht binnen het onderwijs (bron KPC-groep) verken en onderzoek je persoonlijke gevoelens en behoeften in jouw situatie en vindt er een taal voor. Je leert je te bewegen in de dramadriehoek.  Je ervaart wat je eigen stuk/aandeel is in deze dynamiek, krijgt handvatten om vanuit je kern (behoeften op soul-niveau) naar buiten te communiceren.

Het onderzoek naar persoonlijke gevoelens en behoeften gebeurt op een speelse en interactieve manier. Je maakt kennis en doet ervaring op met de werkvormen ‘Van baksteen naar ballon’, de ‘pedagogische dansvloer (dramadriehoek en winnaarsdriehoek) en ‘de dansvloer van het geweldloos communiceren’.  Je kan de ervaring met deze werkvormen meenemen in de begeleiding van coachees en supervisanten.

Je leert aan de hand van de theorie van M. Rosenberg over verbindend/geweldloos communiceren en de theorie achter het herstelrecht de aangereikte tools in te zetten in zowel prive- als professionele situaties. 
Na afloop van de dag neem je jezelf bewuster mee in de communicatie met de ander. Je gaat geïnspireerd naar huis en zult hiermee ook je coachees en supervisanten inspireren in hun ontwikkeling.

Parkeren / route:

Voor zover er parkeerplaatsen beschikbaar zijn kan er gratis gebruik gemaakt worden van het parkeerterrein aan Het Kolkje in Almelo. Het navigatie-adres hiervoor is Het Kolkje 16 (volgens Google Maps) in Almelo. Het feitelijk adres van De Schouw, Kerkplein 3 NIET gebruiken als navigatie-adres. Dit leidt naar de noordkant van het Kerkplein en doorgangsbelemmeringspalen verhinderen het kunnen doorrijden naar het parkeerterrein.

Openbaar vervoer
De Schouw ligt op loopafstand van het station Almelo (ca 12 minuten lopen).

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 februari via onderstaande knop Inschrijven. Ben je onverhoopt verhinderd schrijf je dan a.ub. weer uit via de website. Na inschrijven verandert onderstaande knop in Uitschrijven. Als je op Uitschrijven klikt ben je uitgeschreven en verandert de knop weer in Inschrijven. 

We vragen een bijdrage van 15 euro in de kosten van de lunch. Na inschrijving en betaling van de kosten is je aanmelding definitief. Je kunt de bijdrage overmaken naar NL78INGB0009699489 ten name van LVSC regio Enschede onder vermelding van je naam en Workshop 28 feb. 

 

 

Locatie

Ontmoetingscentrum De Schouw
Kerkplein 3
7607 BT Almelo
Einddatum: 
28 februari 2020
Begindatum: 
28 februari 2020