In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • TsvB-2021-03 - thema: Kwaliteit

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  ‘Het goede doen’ is een begrip waar ieder eigen beelden bij heeft. Daarbij kan iets goeds voor de een ongewild desastreus uitpakken voor iemand anders. Als begeleider ben je vanuit je rol medeverantwoordelijk voor het welzijn van een ander, door de positie die je hebt ten opzichte van een cliënt of opdrachtgever.

 • Wat is kwalitatief goede coaching? - Praktische lessen uit onderzoek naar effectiviteit

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Met de toenemende populariteit van coaching als ontwikkelingsinterventie is het niet verwonderlijk dat er steeds meer behoefte aan is om de kwaliteit van coaching inzichtelijk te maken. Organisaties willen er bijvoorbeeld zeker van zijn dat investeren in coaching gerechtvaardigd is.

 • Help! De adviseur verzuipt - Professionaliteit als baken in vloeibare tijden

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Flexibel, digitaal en ‘agile’ organiseren is het adagium van deze tijd. Wendbaarheid, actie en resultaat worden gevraagd. De digitaliserende, instrumentaliserende, hype- en belevingseconomie dwingt en verleidt ons dagelijks.

 • Blikwisseling in de regen - Colomn

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  Geïnspireerd door het werk van schrijver Ramsey Nasr en de filmende gebroeders Taviani mijmert Kees Faber in zijn column over contact in deze woelige tijden. ‘Het lijkt wel of digitaal contact de nieuwe norm is: snel, doelgericht, goedkoop.’

 • Kwaliteit door professionaliteit - Reflectie op het raakvlak van beroep en levensscript

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Meer zicht op het eigen ‘levensscript’ draagt bij aan de verheldering van wie de supervisant wil zijn, als persoon in de beroepsuitoefening en in de context van het werk. Het is echter opvallend dat het levensscript nogal eens ontbreekt in reflectie- en werkverslagen van supervisanten.

 • ‘Coaching schijnt, anders dan vaccinatie, niet afhankelijk van dosering’ - In gesprek met Erik de Haan

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Onlangs verscheen 'Wat werkt in coaching?', een samenvatting van onderzoek dat in coaching is gedaan. Een goed moment om Erik de Haan te interviewen over de kwaliteit van begeleidingskundige beroepen en de meetbaarheid daarvan.

 • Ervaringskennis in supervisie sociaal-agogische opleidingen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Steeds meer sociaal-agogische opleidingen voegen ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid toe aan het curriculum. Wat is de waarde van die ervaringskennis? Op welke wijze kan ervaringskennis voor professionele ontwikkeling benut worden?

 • De weg - Aflevering 21

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn.

 • Vrijmoedig balanceren tussen opgave en onderstroom - Boekessay

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit essay bespreekt de auteur twee recente titels over teamwork: Goed teamwork. Hoe teams beter kunnen presteren en floreren van Karin Derksen (2021) en Executive teamcoaching in de praktijk.

 • Supervisieopleidingen in Nederland

  Vrij toegankelijk

  Judith Dingemans en René Rombouts hebben onderzoek gedaan naar supervisieopleidingen in Nederland. N.a.v. dit onderzoek hebben zij een artikel geschreven voor iedereen die een supervisieopleiding zoekt en voor supervisoren die geïnteresseerd zijn in de uitgangspunten, visies en methoden van deze opleidingen.

 • TsvB 2021-02 - thema: Empathie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  'Het doseren van empathie is een secuur werkje', schreef Sander Donkers een poosje geleden in de volkskrant. Hij komt een rouwende kennis tegen, maat weet niet wie het is en waar het om gaat.

 • Kan ik jou voelen en denken? - Over de kracht en valkuilen van empathie

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Empathie is een populair concept dat in meerdere contexten als de basis voor bevredigende tussenmenselijke relaties en verbinding wordt beschouwd.

 • Ik moet hun zweet ruiken

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  ‘Empathie is heel oud en we moeten het niet te complex maken’, aldus bioloog Frans de Waal in zijn column.

 • Coachend leiderschap, empathie en compassie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur coachend leiderschap, volgens hem een uitstekend kader voor zowel empathie als compassie. Hij beschrijft de ontwikkelingsweg naar dit inzicht en verduidelijkt beide begippen.

 • Empathie: 'nice to have' of 'must have'?

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel staat het begrip empathie centraal en beantwoorden de auteurs de vraag of empathie een ‘nice to have’ of een ‘must have’ is.

 • Empathie heeft rechtvaardigheid en solidariteit nodig - In gesprek met Ignaas Davisch

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De auteurs gaan in gesprek met Ignaas Devisch, hoogleraar medische filosofie en ethiek aan de Universiteit van Gent en vooral bekend als auteur, bijvoorbeeld van Het empathisch teveel (2017).

 • Empathie: goed voorbeeld doet goed volgen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur de ontwikkeling van empathische vaardigheden bij jonge kinderen.

 • Met zachte ogen bekeken - Over het ontmoeten van schaamte

  Vrij toegankelijk
  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Schaamte is een thema dat aandacht verdient, stelt de auteur. Schaamte raakt iets existentieels in ons, het is een faalervaring die onze identiteit tenietdoet.

 • Voorbij empathische intenties - Van denken naar doen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit artikel beschrijft de auteur ‘empathic intervision’ als systemische methodologie om empathie in coaching en begeleiding te integreren.

 • De Weg - Aflevering 20

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van Ontmoeting vertellen begeleidingskundigen over wat hen maakte tot wie zij zijn. Via welke weg kwamen ze in het vak terecht?